7 największych grzechów firm sprzątających.

Wśród wielu firm sprzątających, które oferują swoje usługi podmiotom komercyjnym i biznesowym, jak też indywidualnym właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań, znaleźć można takich wykonawców, których usługi świadczone są na najwyższym poziomie i nie można powiedzieć o nich złego słowa.

 

Czasem natknąć można się z kolei na podmioty, z którymi jakakolwiek forma współpracy kończy się szybko na skutek luźnego podejścia do klienta oraz powierzonych obowiązków, co powoduje szybkie niezadowolenie z wykonawcy. W większości przypadków okazuje się jednak, że wybranej przez nas firmie sprzątającej, choć wykonuje powierzone jej zadania w sposób poprawny, to zarzuć można mniejsze lub większe grzeszki i zaniedbania, które rzutują na jej ogólną ocenę oraz zadowolenie z efektów jej pracy. Na jakie zaniedbania najczęściej skarżą się osoby korzystające z usług firm sprzątających? Poniżej przedstawione zostało krótkie zestawienie, które ukazuje, czym najczęściej dają się we znaki serwisy, którym powierzymy usługi sprzątania.

Na pierwszym miejscu plasuje się nieterminowość oraz spóźnianie się na umówione terminy. Jest to niestety bardzo często spotykane zjawisko. Nie ma natomiast niczego gorszego niż to, gdy w umówionym wcześniej terminie pracownicy firmy sprzątającej bądź to nie pojawiają się w ogóle w domu lub mieszkaniu, bądź też pojawiają się z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Irytujące to jest zwłaszcza wtedy, gdy właściciel mieszkania wskutek opóźnienia wykonawcy zmieniać musi swoje plany lub – co gorsze – spóźnić na umówione spotkanie.

Kolejne miejsce zajmuje niechlujność przy wykonywaniu powierzonych prac. Skoro decydujemy się na powierzenie sprzątania osobom trzecim, to naszym założeniem jest, by zostało ono wykonane sumiennie. Nic nie może zdenerwować bardziej niż odkrycie, że po sprzątaniu w pokoju nadal znajdują się brudne i nieodkurzone miejsca. W takiej sytuacji właściwie pozostajemy z nadal niewysprzątanym mieszkaniem (domem), płacąc za nienależycie wykonaną usługę.

Następnym grzechem pracowników firm sprzątających jest brak taktu oraz dobrych manier. Nieodpowiadanie na zwykłe „dzień dobry” lub odnoszenie się do właścicieli w sposób arogancki lub nie do końca kulturalny wcale nie jest tak rzadkim zjawiskiem, jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka.

Często zdarzają się też sytuacje, gdy wybrana przez nas firma sprzątająca decyduje się zmienić cenę usługi już po jej wykonaniu. Przed takimi zachowaniami uchronić nas może podpisanie szczegółowej umowy lub zapłata z góry, jeszcze przed sprzątaniem przestrzeni.

Kolejną rzeczą, która może irytować zleceniodawców, są ukryte koszty, o których informowani są już po podpisaniu umowy. Zazwyczaj dotyczy to kosztów dojazdu pracowników lub użycia własnych środków czystości, o których to kosztach klient nie zawsze jest dostatecznie informowany.

Na dalszych miejscach plasują się takie niedopowiedzenia, jak nieinformowanie wcześniej klienta, że usługi wykonywać będą pracownicy pochodzący z innych krajów niż Polska oraz częste zmiany cen lub zakresu wykonywanych usług.

Poznaj ofertę – Profesjonalnej firmy sprzątającej Sprzątanie na 5