Nowoczesne oblicze administracji

Nowoczesne oblicze administracji

Nowoczesne technologie zmieniają świat. Postęp wkracza we wszystkie dziedziny życia. Administracja nie jest tu wyjątkiem. Jakie trendy są tu widoczne? Jak przygotować się do pracy w nowoczesnej administracji?

kozminski

 E-administracja: nowe wyzwania, nowe możliwości

Coraz popularniejsza staje się e-administracja, w której znajomość innowacyjnych technologii jest równie ważna, jak znajomość przepisów oraz zasad postępowania administracyjnego. Rozwój informatyki sprawił, że w nowoczesnych urzędach wiedza na temat innowacyjnych technik IT staje się bardzo ważną kwestią. Starsi pracownicy administracji, choć są specjalistami w zakresie przepisów oraz kwestii formalnych, nie zawsze są w stanie nadążyć za dynamicznie zachodzącymi zmianami. Z licznymi nowinkami informacyjnymi świetnie radzą sobie za to młodzi ludzie – absolwenci tych uczelni, które uczą współczesnej administracji i pozwalają opanować jej tajniki: zarówno formalne, jak i te związane z elektronicznymi nowościami.

 

Jakie studia mogą przygotować do pracy w nowoczesnej administracji?

Praca w administracji XXI wieku wymaga odpowiedniego przygotowania. Jakich absolwentów zatrudnia się tu najchętniej? Tych, którzy posiadają nie tylko kompleksową wiedzę, ale i praktyczne przygotowanie. W gronie uczelni, które kształcą w tym kierunku i zapewniają swym słuchaczom możliwość rozwoju, znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego. E-administracja to nowy kierunek, będący alternatywą dla tych, którzy chcą studiować administrację, a jednocześnie zyskać przewagę nad innymi absolwentami tego kierunku. E-administracja, specjalność studiów II stopnia w ALK, to kierunek, który daje znacznie większe szanse na znalezienie dobrej pracy w nowoczesnym urzędzie niż realizowane do tej pory przez większość uczelni wyższych programy, np. na kierunku prawo i administracja.

Program, który zapewni dobrą pracę

Czym wyróżnia się ten program, który Akademia Leona Koźmińskiego oferuje studentom e-administracji? Oprócz zagadnień tradycyjnych, niezbędnych do podjęcia pracy w każdym urzędzie, program ten uwzględnia i te, które zapewniają najlepsze przygotowanie do pracy w nowoczesnej administracji. Słuchacze mogą zatem zdobyć gruntowną wiedzę na temat tych narzędzi informatycznych, które mogą zwiększyć efektywność pracy. Niezbędna staje się tu również wiedza na temat przepisów prawnych, które obowiązują zarówno w internecie, jak i w postępowaniu administracyjnym. Takie połączenie to najlepsza gwarancja znalezienia dobrej pracy po studiach i rozwijania swej urzędniczej kariery.

Wiedza na temat nowych technologii oraz znajomość informatyki staje się coraz ważniejsza. W chwili, gdy postęp techniczny wkracza do urzędów, słuchacze kierunków związanych z administracją muszą poświęcić więcej uwagi i tym zagadnieniom, które wiążą się z informatyką. Połączenie wiedzy na temat przepisów obowiązujących w urzędach z umiejętnością korzystania z najnowszych technologii to bezcenny dar, który każdy może efektywnie wykorzystać w swej karierze zawodowej.

About Tomasz Sadowski